VLIV KVALITY ŽIVOTA NA BIOLOGICKÝ VĚK

Za jakým účelem je studie prováděna?

Účelem studie je prokázat do jaké míry ovlivňuje kvalita života náš biologický věk na základě vyšetření bio-markerů z žilní krve a standardizovaného dotazníku životního stylu.

Účast ve studii nepřináší žádné riziko poškození zdraví.
Účast ve studii je dobrovolná, bez nároku na finanční úhradu.
Účast ve studii může účastník bez udání důvodu kdykoliv přerušit.

Co musí účastník studie splňovat?

• Být registrovaným pacientem v ordinaci Váš praktik Hloubětín.
• Účastník musí být ve věku mezi 20-40 nebo 45-60 let.
• Účastník musí být schopen se dostavit na odběr krve.
• Účastník vyplní online dotazník ohledně životního stylu.
• Účastník podepíše informovaný souhlas včetně souhlasu se zpracováním dat.

Do studie budou vybráni muži a ženy ve stejném počtu.

Co účastník získá?

Účastník studie získá analýzu svého biologického věku a individuální doporučení, jak upravit svůj životní styl.
V rámci studie není vyhodnocována genetická informace (genetický test DNA).

Kde mohu získat další informace?

Iniciátorkou celé studie je MUDr. Gabriela Počtová.
V případě dotazů nebo zájmu o účast ve studii ji kontaktujte na email: studie.vaspraktik@gmail.com

Kým je studie zaštítěna?

Studie podléhá schválení Etickou komisí fakultní nemocnice Hradec Králové a vznikla ve spolupráci s Lékařskou fakultou v Hradci Králové, Univerzitou Karlovou.
Studie bude probíhat v ordinaci Váš praktik Hloubětín a Ústavu preventivního lékařství, LFUK v Hradci Králové.