Předoperační vyšetření praktickým lékařem

Často kladenou otázkou pacientů, kteří mají podstoupit operaci, je obsah předoperačního vyšetření. Pojďme si o tom říct víc.

Předoperační vyšetření je soubor vyšetření, na jejichž základě se lékař rozhodne, zda pacient může podstoupit operaci. Cílem předoperačního vyšetření je vyloučit infekci nebo jiné onemocnění, které by představovalo zvýšené riziko komplikací při operaci.

 
Předoperační vyšetření zahrnuje:

  • zdravotní anamnéza (čili rozhovor lékaře s pacientem)
  • laboratorní vyšetření, zde patří vyšetření krve a vyšetření moči
  • vyšetření krevní srážlivosti (INR test)
  • EKG vyšetření
  • fyzikální vyšetření


Předoperační vyšetření – doba kdy ho absolvovat

Chystáte-li se na plánovanou operaci, je potřeba se na předoperační vyšetření objednat včas. Obvykle to znamená domluvit si termín v ordinaci 14 dní před nástupem do nemocnice. Pokud jde o neodkladnou operaci (zánět slepého střeva), všechna vyšetření Vám provedou v nemocnici.

Závěr předoperačního vyšetření Vám sestaví lékař na základě laboratorních výsledků a fyzikálního vyšetření.


Vyšetření je samozřejmě zdarma a hrazené v indikovaných případech zdravotní pojišťovnou.