Vstupní lékařská prohlídka: Vše, co potřebujete vědět

Účelem vstupní lékařské prohlídky je zjistit co nejvíce informací o Vašem zdravotním stavu.

Pro registrované pacienty je vstupní lékařská prohlídka zdarma! Zaregistrujte se ZDE.

Jak by měla probíhat preventivní prohlídka u praktického lékaře?

Náplň preventivní prohlídky se mění podle věku pacienta.

Ve věku 18 až 40 let se skládá z těchto úkonů:

 • Laboratorní odběry
  Vstupní odběry sestávají z odběru krve a vyšetření moči.

  Na vstupní odběry přijďte nalačno a přineste si s sebou ranní moč. Samozřejmě, vždy je tu možnost odběru moči i v naší ordinaci.

 • Anamnéza (rozhovor lékaře s pacientem)
  Lékař s Vámi probere Vaši osobní či rodinnou anamnézu, také všechna Vaše onemocnění od narození po současnost, aby se dozvěděl co nejvíce o Vašem zdravotním stavu.

 • Komplexní prohlídka včetně fyzikálního vyšetření
  Lékař vás komplexně vyšetří od hlavy k patě. Vyšetření zahrnuje měření krevního tlaku, kontrolu zraku a sluchu, či poslech srdce a dýchání fonendoskopem.

Pokud Vám je více jak 40 let:

 • U pacientů nad 40 let doplňuje základní vyšetření, které jsme uvedli výše, EKG vyšetření, které je v naší ordinaci součástí preventivní prohlídky i tehdy, když nemáte žádné obtíže.

  EKG, čili elektrokardiografie, je jednoduché a bezbolestné vyšetření, při kterém se snímá elektrická aktivita srdce. Výsledkem tohoto vyšetření je křivka (elektrokardiogram), podle které dokáže lékař posoudit, zda jsou na srdci nějaké změny nebo odchylky. Díky tomu se můžete předejít nejen srdečnímu infarktu.

Pokud Vám je více jak 50 let:

 • Pokud je Vám více jak 50 let, součástí lékařské prohlídky je FOB test zaměřený na zjištění okultního krvácení do stolice.

  Odebírá se vzorek stolice, ve kterém lze následně chemicky odhalit pouhým okem neviditelné stopy krve. Jde o velmi rychlý test, který může odhalit vážné onemocnění v počátečním stadiu, kdy je šance na vyléčení až 95 %.


Vyšetření jsou hrazeny z Vašeho zdravotního pojištění!

Neváhejte a domluvte si se sestřičkou termín.