Hypoglykémie | 7 věcí, které byste měli vědět

Říká se, ať to nepřeháníme se sladkostmi, neboť příliš mnoho cukru prý škodí. Co když ho má naše tělo málo?

Hypoglykémie – nízká hladina cukru v krvi

Glukóza (cukr) je hlavní zdroj energie pro naše tělo a mozek. Získáváme ji z jídla, které přijímáme nebo ze zásob, které si naše tělo vytváří. Normální hladinu glukózy v krvi zajišťuje inzulín. Pojem hypoglykémie označuje stav nízké hladiny cukru v krvi, která klesne pod normální hodnotu 3,5 mmol/l. Podobně jako například horečka, ani hypoglykemie není sama o sobě nemocí, ale spíše poukazuje na zdravotní problém. Nejčastěji vzniká u lidí se špatně léčenou cukrovkou, ale může se vyskytnout i bez její přítomnosti. 

Tělo se brání – nejčastější příznaky hypoglykémie

Organismus člověka se velmi nízké hladině cukru brání vylučováním hormonů, které mají opačné účinky než inzulin. S tím souvisejí příznaky, které se objevují při hypoglykémii:

 • bušení srdce
 • hlad
 • třes
 • nervozita
 • pocit úzkosti
 • nevolnost
 • únava
 • špatné soustředění
 • bolest hlavy
 • nadměrné pocení
 • nevysvětlitelný pocit slabosti

Závažná hypoglykémie se může projevit i ztrátou koordinace, agresivitou, zmateností, atypickým chováním, poruchou řeči, v nejtěžších případech dochází až k poruše vědomí, hypoglykemickému kómatu a smrti.

Vědeli jste, že člověk s hypoglykémií může následkem ztráty rovnováhy vypadat jako opilý a dá se s ním snadno splést?  

První pomoc při lehké hypoglykémii

Při lehké hypoglykémii postačí jako první pomoc sladký nápoj nebo jídlo obsahující rychlý cukr (coca-cola, ovocná šťáva, včelí med, hroznový cukr,...) 

Hypoglykémie jako noční můra

Zajímavostí je, že hypoglykémie se může projevit dokonce i tehdy, když spíme. Jde o tzv. noční hypoglykémii, která může způsobit noční můry, výkřiky či nadměrné pocení. Může také způsobit to, že se lidé po probuzení cítí unavení, podráždění nebo zmatení. 

Hypoglykémie jako noční můra

Příčiny vzniku hypoglykémie

Hypoglykémie může mít čtyři základní příčiny. Nejčastěji k ní dochází při léčbě diabetu, a to předávkováním inzulinu nebo antidiabetik, vliv může mít také nižší příjem potravy, zvracení či výrazná fyzická aktivita.

Vysoká hladina inzulínu

Hypoglykémie vzniká nejčastěji při léčbě diabetu, a to předávkováním inzulinu nebo antidiabetik, třeba když jsme si omylem píchli vyšší dávku inzulínu, než jsme chtěli.

Příliš málo jídla

Hypoglykémie může vzniknout, když vynecháme jídlo, které jsme měli sníst - například svačinu nebo druhou večeři. Hypoglykémie vznikne také tehdy, když si píchneme inzulín a potom se nenajíme.

Nadměrná fyzická aktivita

Pohyb urychluje spalování glukózy, protože z ní naše tělo získává potřebnou energii. Pohyb tedy snižuje zásoby glukózy a navíc může vést k rychlejšímu vstřebání inzulínu aplikovanému v injekci díky většímu prokrvení svalů. Pohyb je skvělá věc a měli bychom se naučit hypoglykémii při pohybu předcházet. Rovnováhu můžeme zajistit buď ubráním inzulínu nebo přidáním jídla, případně obojí současně.

Příliš mnoho alkoholu

Alkohol může být zvlášť záludnou a nebezpečnou příčinou hypoglykémie, protože znemožňuje doplňování glukózy do krve

Hypoglykemický šok

Hypoglykemický šok je stav, při kterém v důsledku nízké hladiny cukru v krvi člověk upadne do bezvědomí a v 3 – 4 % způsobuje u diabetiků smrt. Ztráta vědomí v důsledku hypoglykémie obvykle nastává, pokud hladina cukru v krvi klesne pod hodnotu 2,8 mmol/l. Takto nízká hladina způsobí narušení funkcí mozku a následně ztrátu vědomí. Mezi další příznaky, které předcházejí hypoglykemickému šoku, patří studený pot, křeče a poruchy chování.

Hypoglykemický šok – první pomoc

Rychle vložte kostku cukru (je-li k dispozici) mezi líce a dáseň a uložte postiženého do stabilizované polohy. Zavolejte záchranku, zkontrolujte jeho dýchání a nenechávejte ho o samotě, dokud nepřijede pomoc. 

Prevence hypoglykémie

Prevence hypoglykémie

Nevynechávejte jídlo – pokud Vám lékař nařídil užívat inzulín, nebo jiné léky na cukrovku, mohou tyto dávky způsobit hypoglykémii při hladovění nebo vynechávání jídla.
Sledujte si vaši glykémii – pravidelné monitorování hladiny cukru v krvi Vám pomůže mít jasný přehled o tom, jak na vaši glykémii působí léky, strava a další faktory.
Nevynechávejte léky a dávky inzulínu – neberte cukrovku na lehkou váhu a dodržujte jednotlivé intervaly užívání léků.
Mějte u sebe zásobu glukózy pro jistotu – mějte u sebe rychle a lehce vstřebatelný cukr (třeba hroznový cukr) v případě, že se u Vás projeví příznaky hypoglykémie.
Nepijte alkohol nalačno – pokud si plánujete dát alkoholický drink, tak nikdy na prázdný žaludek. Před pitím alkoholu byste se měli vždy nejprve najíst.
Vzdělávejte se – prevence hypoglykémie vyžaduje edukaci nejen pacienta, ale i jeho blízkých, zejména o včasném rozpoznání příznaků hypoglykémie.